TASUTA TRANSPORT ALATES 49 € OSTUDELE EESTIS

TASUTA TRANSPORT ALATES 100 € OSTUDELE SOOMES


           Ostudele alates 100 €

Privaatsuspoliitika

Veebipoe www.mykid.ee isikuandmete vastutav töötleja on Eltech Trade OÜ reg. kood 14239012, asukohaga Akadeemia tee 78 Tallinn, Harjumaa.

 Milliseid isikuandmeid me töötleme

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil me isikuandmeid töötleme

Isikuandmeid kasutame kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutame ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutame kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töötleme selleks, et lahendada kaupadega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid kasutame veebipoe veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid vaid kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Kellele edastame isikuandmed

Isikuandmed edastame veebipoe klienditoele ostude ja ostujaloo haldamiseks ja kliendiprobeemide lahendamiseks. 

Edastame vajalikud isikuandmed maksete teostamiseks volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi edastatame kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetava kaubaga, edastame ka kliendi aadressi.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Rakendame asjakohaseid turvameetmeid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid), et kaitsta isikuandmeid juhusliku ja ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejate sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja parandmaine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest meie kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed.

Kui veebipoes on sooritatud ost ilma kliendikontota, siis säilitame ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitame isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb ühendust võtta meie klienditoega e-posti teel.

Uudiskirja teated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutame uudiskirjade saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@mykid.ee. Kaebusi saab esitada ka andmekaitse järelvalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon

info@aki.ee